Kết nối với AhaMove

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ NĂM 2021

03 March, 2022

Áp dụng với Quý Đối tác tham gia Hợp tác kinh doanh với Ahamove

Kính gửi Quý Đối tác,

 • Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính;
 • Căn cứ Công văn số 9229/CT-TTHT ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Công văn số 15769/CT-TTHT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính;
 • Căn cứ điều khoản trên hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa Ahamove và Quý Đối tác.

Ahamove đã tạm trích giữ số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ phát sinh trong năm 2021 bao gồm: 

 • Thuế TNCN (1,5%) và thuế GTGT (3%) tính trên doanh thu được chia từ cước phí giao hàng.
 • Thuế TNCN (1%) và không tính thuế GTGT đối với các khoản hỗ trợ.

LƯU Ý:

Kể từ ngày 01/10/2021, Ahamove đã thay đổi tỷ lệ thuế TNCN thành 1,5% đối với các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền (“Khoản Thưởng”) mà Đối tác nhận được theo quy định tại Thông tư 40. Tuy nhiên, Ahamove đã hỗ trợ phần thuế chênh lệch và chỉ tạm trích giữ khoản thuế TNCN này của Đối tác là 1% cho đến ngày 01/01/2022.


Bằng thông báo này, Ahamove kính gửi đến Quý Đối tác thông tin và kế hoạch hoàn trả số tiền Ahamove tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2021 như sau:

I. Nếu doanh thu trong năm 2021 của Quý Đối tác CHƯA ĐẠT trên 100 triệu đồng.

Quý Đối tác không thuộc trường hợp phải nộp thuế nên Ahamove sẽ hoàn trả số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế đã tạm trích giữ của Quý Đối tác trong năm 2021 vào Tài khoản chính của Quý Đối tác trước ngày 29/04/2022.

Lưu ý: 
1. Với những Quý Đối tác thuộc trường hợp cần cập nhật thông tin (Mã số thuế, Ví MoMo):
Quý Đối tác vui lòng cung cấp lại thông tin cá nhân chính xác trước ngày 15/04/2022 tại: THÔNG BÁO -> THỐNG KÊ THU NHẬP NĂM 2021 -> Xuất phiếu xác nhận -> Chỉnh sửa thông tin -> Xác nhận thay đổi.
Lưu ý: Ahamove sẽ gửi đến Quý Đối tác công cụ THỐNG KÊ THU NHẬP NĂM 2021 trong thời gian sớm nhất
Ahamove sẽ tiến hành hoàn trả số tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2021 vào Tài khoản chính của Quý Đối tác trước ngày 10/05/2022.


2. Với những Quý Đối tác có tài khoản không còn hoạt động (đã ngưng hợp tác/bị ngưng hợp tác) và Ví MoMo khác số đăng ký Tài xế Aha:
Quý Đối tác vui lòng xác nhận thông tin ngân hàng CHÍNH CHỦ trước ngày 15/04/2022 tại: https://bit.ly/xacnhanNH.
Ahamove sẽ hoàn trả số tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2021 vào tài khoản ngân hàng của Quý Đối tác trước ngày 10/05/2022.

II. Nếu doanh thu trong năm 2021 của Quý Đối tác ĐẠT trên 100 triệu đồng.

Quý Đối tác thuộc trường hợp phải nộp thuế nên Ahamove đã kê khai và nộp số tiền tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2021 thay cho Quý Đối tác.

Ví dụ:
Doanh thu được chia từ cước phí giao hàng trong năm 2021 của Đối tác = 100.000.000đ
Các khoản hỗ trợ của Đối tác nhận được trong năm 2021 = 10.000.000đ

=> Doanh thu chịu thuế = 100.000.000đ + 10.000.000đ = 110.000.000đ
=> Số tiền Ahamove tạm trích giữ = (100.000.000đ x 4,5%) + (10.000.000đ x 1%) = 4.600.000đ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ấn vào từng câu hỏi để xem câu trả lời

1. Ahamove thực hiện khấu trừ thuế của cá nhân hợp tác kinh doanh dựa theo quy định nào?

Việc kê khai, khấu trừ thuế của Quý Đối tác được AhaMove thực hiện theo:

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính.
 • Công văn số 9229/CT-TTHT ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.
 • Công văn số 15769/CT-TTHT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính.
2. Thuế suất là bao nhiêu?

Trong năm 2021, Ahamove đã tạm trích giữ số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ phát sinh trong năm 2021 bao gồm:

 • Thuế TNCN (1,5%) và thuế GTGT (3%) tính trên doanh thu được chia từ cước phí giao hàng.
 • Thuế TNCN 1% và không tính thuế GTGT đối với các khoản hỗ trợ.
3. Doanh thu chịu thuế được tính như thế nào?

Doanh thu chịu thuế là doanh thu được chia của cá nhân từ hợp đồng hợp tác kinh doanh cộng với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác (nếu có). Cụ thể, doanh thu chịu thuế bao gồm:
(1) Doanh thu được chia từ cước phí giao hàng của Đối tác được tính bằng 73.3% tổng cước phí dịch vụ với dịch vụ HUB và được tính bằng 80% tổng cước phí dịch vụ đối với các dịch còn lại.
(2) Khoản hỗ trợ liên quan đến doanh thu được hiểu là các khoản thu nhập từ thưởng dành cho tài xế có tính chất doanh thu.

4. Tại sao theo Thông tư 40 của Bộ Tài chính áp dụng mức thuế TNCN là 1,5% nhưng Ahamove chỉ tính số tiền tạm trích giữ theo mức là 1%?

Kể từ ngày 01/10/2021, theo thông tư 40, Quý Đối tác cần thực hiện nghĩa vụ thuế mới do Bộ Tài Chính quy định. Tuy nhiên, Ahamove sẽ hỗ trợ phần thuế chênh lệch của Quý Đối tác cho đến ngày 01/01/2022. Theo đó, trong năm 2021 Ahamove tạm trích giữ lại khoản thuế TNCN này của Đối tác là 1%.

5. Tôi có được khấu trừ các chi phí phục vụ kinh doanh (xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe,…) hay không?

Không. Theo Quy định Thuế Thu nhập cá nhân thì cá nhân kinh doanh áp dụng theo Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh). Do đó, Quý Đối tác không được khấu trừ các chi phí phục vụ kinh doanh (xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe…)

6. Tôi muốn xuất giấy xác nhận thu nhập?

Để xuất giấy xác nhận thu nhập và thuế, Quý Đối tác vui lòng làm theo các bước sau:
– Bước 1: Vào menu Thông báo trên ứng dụng Tài xế Aha.
– Bước 2: Chọn Thống kê thông tin thu nhập năm 2021.  
– Bước 3: Chọn “Tìm hiểu thêm / Xem chi tiết”.
– Bước 4: Chọn “Xuất phiếu xác nhận” (Quý Đối tác vui lòng kiểm tra lại phiếu xác nhận sau 30 phút)
– Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn “Xác nhận”
– Bước 6: Chọn “Ký” và thực hiện ký tên.
– Bước 7: Chọn “Thực hiện ký”.
– Bước 8: Chọn “Chức năng” và chọn “Tải hợp đồng”

 

7. Tôi có thể xem THỐNG KÊ THU NHẬP NĂM 2021 ở đâu?
Ahamove
sẽ gửi thông báo sớm nhất đến cho Đối tác, Đối tác vui lòng xem tại thông báo ghim trên đầu mục tại ứng dụng Tài xế Aha

 

Trân trọng,

Đội ngũ Ahamove.

 134,943 total views,  2 views today