Kết nối với AhaMove

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ 2019

25 February, 2020

Áp dụng với Quý Đối tác tham gia Hợp tác kinh doanh với AhaMove

Kính gửi Quý đối tác,
Lời đầu tiên AhaMove xin trân trọng cám ơn sự hợp tác hoàn thành nghĩa vụ thuế của Quý đối tác trong năm 2019.
Căn cứ nội dung công văn số 9229/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 09 năm 2018;
Căn cứ nội dung công văn số 15769/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2019;
– Căn cứ điều khoản trên hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa AhaMove và Quý đối tác;

Trong năm 2019 AhaMove đã tạm trích giữ số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ phát sinh trong năm 2019 bao gồm:

  • Thuế TNCN (1,5%) và thuế GTGT (3%) tính trên doanh thu được chia sẻ từ cước phí giao hàng.
  • Thuế TNCN (1%) từ các khoản hỗ trợ liên quan đến doanh thu.

Bằng thông báo này, AhaMove kính gửi đến Quý đối tác thông tin và kế hoạch hoàn trả khoản tiền AhaMove tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2019 như sau:

Đường dẫn đính kèm:

Cung cấp thông tin mã số thuế cho AhaMove tại: https://ahamove.com/ma_so_thue

Tra cứu mã số thuế tại cổng thông tin Thuế Quốc Gia: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Link dự phòng: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

Tra cứu nhanh danh sách đối tác có 2 mã số thuế / trùng mã số thuế / chưa có mã số thuế tại: https://ahamove.com/trungmst

Đối với Đối tác có tài khoản tài xế không còn hoạt động, cung cấp thông tin MoMo để được chuyển tiền hoàn thuế tại: https://ahamove.com/tkmomo

ĐỘI NGŨ AHAMOVE